Mia, Ploče

Koristim vaše uje za sunčanje, jer već imam tamnu put. Odlično je. Ranije sam uzimala kupovna uja iz trgovine, pa sam imala osipe od aluminija koji je u njima. Kažu unas da je maslinovo uje najbolje za sunčanje. E nije, vaše je bolje 🙂